Home

Welkom bij Basisschool De Driesprong

Ervaringsgericht onderwijs in een groene long met veel speelruimte. Met oog voor de talenten van ieder kind.


De driesprong ...

De toekomst van de wereld

zit vandaag in onze school !


BS "De DRIESprong"

Kapel ter Rustestraat 3

8540 Deerlijk

tel: 056/71 36 52

mail: isabellechristiaens@bs-dedriesprong.be


Schoolreglement

Trooper

Onze school in de kijker

- Lees het artikel via deze linken:

         * het laatste nieuws

         * info Deerlijk

         * de krant van West-Vlaanderen

Nieuwsberichten mei

Hemelvaart - donderdag 13 mei 2021

Schoolfotograaf- vrijdag 21 mei 2021

Pinkstermaandag -  maandag 24 mei 201

Werkwinkels - vrijdag 28 mei 2021


Nieuwsberichten juni

Forum - woensdag 2 juni2021                                      -> geannuleerd, coronamaatregelen

Open-kijkdag - woensdag 9 juni 2021                         -> geannuleerd, coronamaatregelen

Boerderijklassen - donderdag 17 tot vrijdag 18 juni 2021

Werkwinkels - maandag 21 juni 2021                          -> geannuleerd, coronamaatregelen

Zeeklassen - woensdag 23 tot vrijdag 25 juni 2021 

Afscheidsforum - woensdag 30 juni                             -> geannuleerd, coronamaatregelen

Schoolvisie Basisschool De Driesprong


U herkent het wel: een kind dat niet stil kan zitten en wanneer het even kan naar de prullenbak loopt of voortdurend wiebelt op de stoel. Of juist een kind dat stil is, niet meteen kan antwoorden op een vraag en veel denktijd nodig heeft.


Vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie krijgen we meer zicht op de verschillen tussen leerlingen en hun individuele leerbehoeften.


De psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van Meervoudige Intelligentie af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Gardner definieert intelligentie als volgt: "Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken".


Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen, en muzikaal vermogen zijn talenten en/of intelligenties.


Meervoudige Intelligentie betekent voor ons het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen en uniciteit waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren.


Door middel van acht figuren maakt het kind kennis met de 8 verschillende talenten: samenknap, beeldknap, beweegknap, taalknap, muziekknap, rekenknap, natuurknap en zelfknap. Deze talenten worden verwerkt in verhalen, doe – activiteiten en onze werkwinkels, waar kinderen op kunnen intekenen, ons hoekenwerk, gekoppeld met de talenten zodoende hun interesses en talenten verder te kunnen uitdiepen en onze visie op natuurbeleving.