Inschrijvingen

Inschrijvingen

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, werken we met een inschrijvingsstop in Basisschool De DRIEsprong. Concreet betekent dit:

- 22 leerlingen per geboortejaar in het kleuter

- 22 leerlingen per leerjaar in het lagere.

Vrije plaatsen schooljaar 2022- 2023

Inschrijfstop - Waarom?

- Geboortejaar 2020: volzet

- Geboortejaar 2019: volzet

- Geboortejaar 2018: volzet

- Geboortejaar 2017: volzet

- 1ste leerjaar: 1 vrije plaats

- 2de leerjaar: 2 vrije plaatsen

- 3de leerjaar: volzet

- 4de leerjaar: volzet

- 5de leerjaar: volzet

- 6de leerjaar: volzet


Inschrijfprocedure schooljaar 2023 - 2024

1

Voorrangsregel


Vanaf 1/09/2022 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden:

✓ broers en zussen van kinderen die al

    ingeschreven zijn

✓ kinderen van contractueel personeel

    van de school


2

Open inschrijvingen


Vanaf 01/03/2023 om 8u30 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen volgens het principe ‘eerst komt – eerst maalt’ tot de maximumcapaciteit bereikt is.


Wanneer?

Hoe?


Neem contact met ons op en dan maken we samen een afspraak. Hier zullen we de nodige documenten in orde brengen om de inschrijving te realiseren.


Hoe?

We hebben de keuze gemaakt om met een maximum capaciteit te werken als school, dit met chronologische inschrijvings-volgorde.

Inschrijvingen verlopen digitaal om fysieke wachtrijen te vermijden en chronologie van de inschrijving transparant te kunnen vastleggen.

Wat nu?

We volgen vanaf nu de chronologie van de aanvragen via de link op.

Binnen een termijn van twee schooldagen nemen we via mail of telefoon contact met je op.

1

2

Twee mogelijkheden

Een gerealiseerde inschrijving:

We kijken voor een afspraak om de inschrijving te formaliseren. Tijdens deze samenkomst ondertekenen de ouders de inschrijving, het pedagogisch project en het schoolreglement. Verder nemen we als school de tijd om ouders welkom te heten en houden we uiteraard ruimte voor vragen en info.

Een niet-gerealiseerde inschrijving (bij het overschrijden van de capaciteit):

je krijgt melding dat deze niet-gerealiseerde inschrijving geldt als plek op de wachtlijst voor het komende schooljaar. We delen ook de plaats op de wachtlijst mee en jullie ontvangen tevens een formulier van niet-gerealiseerde inschrijving.


Stap 1

Geef uw e-mailadres door bij interesse om in te schrijven.

Stap 2

Op de startdag omstreeks 8u30 kunt u de knop hieronder raadplegen voor inschrijvingen.

Hierop vult u enkele zaken in.

Plekje vrij?

Ouders van kinderen uit de wachtlijst worden op chronologische volgorde van aanmelding telefonisch gecontacteerd.

Ouders krijgen te horen van de vrije plek en dienen te bevestigen binnen de 5 schooldagen of ze onmiddellijk willen instappen of niet. Indien er niet wordt ingegaan op de vrije plek, wordt de volgende in lijn gecontacteerd.

Enkel vanaf 01/03/23 omstreeks 8u30.