Inschrijvingen

Inschrijvingen

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, werken we met een inschrijvingsstop in Basisschool De DRIEsprong. Concreet betekent dit:

- 22 leerlingen per geboortejaar in het kleuter

- 22 leerlingen per leerjaar in het lagere.

Vrije plaatsen schooljaar 2022- 2023

Inschrijfstop - Waarom?

- Geboortejaar 2020: volzet

- Geboortejaar 2019: volzet

- Geboortejaar 2018: volzet

- Geboortejaar 2017: volzet

- 1ste leerjaar: 1 vrije plaats

- 2de leerjaar: 2 vrije plaatsen

- 3de leerjaar: volzet

- 4de leerjaar: volzet

- 5de leerjaar: volzet

- 6de leerjaar: volzet


Inschrijfprocedure schooljaar 2023 - 2024

1

Voorrangsregel


Vanaf 1/09/2022 tot 27/02/2023 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden:

✓ broers en zussen van kinderen die al

    ingeschreven zijn

✓ kinderen van contractueel personeel

    van de school


2

Overige inschrijvingen


Vanaf 28/02/2023 om 8u30 staat de inschrijving ‘open’.


Wanneer?

Hoe?

Inschrijvingen verlopen digitaal om fysieke wachtrijen te vermijden.

Hoe?


Neem contact met ons op en dan maken we samen een afspraak. Hier zullen we de nodige documenten in orde brengen om de inschrijving te realiseren.


Stap 1

Geef uw e-mailadres door bij interesse om in te schrijven.

Stap 2

Vanaf 28 februari om 8u30 kunt u de knop hieronder raadplegen voor inschrijvingen.

Hierop vult u enkele zaken in. Daarbij wordt rekening gehouden met de afstand school thuis.

Wat nu?

Uiterlijk 21 april worden de resultaten bekend gemaakt.

Twee mogelijkheden

Een gerealiseerde inschrijving:

We kijken voor een afspraak om de inschrijving te formaliseren. Tijdens deze samenkomst ondertekenen de ouders de inschrijving, het pedagogisch project en het schoolreglement. Verder nemen we als school de tijd om ouders welkom te heten en houden we uiteraard ruimte voor vragen en info.

2

Een niet-gerealiseerde inschrijving (bij het overschrijden van de capaciteit):

je krijgt melding dat deze niet-gerealiseerde inschrijving geldt als plek op de wachtlijst voor het komende schooljaar. We delen ook de plaats op de wachtlijst mee en jullie ontvangen tevens een formulier van niet-gerealiseerde inschrijving.


Plekje vrij?

Ouders van kinderen uit de wachtlijst worden op chronologische volgorde van aanmelding telefonisch gecontacteerd.

Ouders krijgen te horen van de vrije plek en dienen te bevestigen binnen de 5 schooldagen of ze onmiddellijk willen instappen of niet. Indien er niet wordt ingegaan op de vrije plek, wordt de volgende in lijn gecontacteerd.

Enkel vanaf 01/03/23 omstreeks 8u30.

1