onze school

Onze school

...met accent op ervaringsgericht leren.


Onze troeven

 • ervaringsgericht onderwijs
 • een kleinschalige school met een hart en aandacht voor alle kinderen
 • oog voor de talenten en interesses van onze kinderen
 • een beleid dat kinderen met leervoorsprong ondersteunt (cfr. Kangoereklas en binnenklas differentiatie)
 • buidelklas ,voor kleuters die extra uitdagingen nodig hebben
 • een beleid dat kinderen met leerstoornissen en -moeilijkheden ondersteunt in samenwerking met de zorgcoördinator en het CLB
 • leerlingen- en ouderparticipatie, een sfeer van open communicatie tussen alle partners
 • computergebruik vanaf de 1ste kleuterklas, werken met digitaal schoolbord, draadloos internet in alle klassen met naast integratie van vaste computers ook tablets
 • initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas
 • een uiterst sportieve begeleiding zowel tijdens als na de lesuren
 • regelmatig bibliotheekbezoek ter bevordering van de leesbevordering en het leesonderwijs
 • goed uitgewerkt gezondheidsbeleid
 • ervaren, dynamisch personeel dat zoveel mogelijk werkt op maat van het kind
 • een Oudervereniging en Vriendenkring die regelmatig de handen uit de mouwen steken en zorgen voor een financieel duwtje in de rug
 • integratie van tablets in het klasgebeuren
 • naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag
 • vrije godsdienstkeuze
 • een degelijk uitgewerkt anti-pest beleid

Wegwijs in onze school

Praktische inlichtingenDagelijkse werking

Begin en einde der lessen

Voormiddag: van 8u30 tot 10u10 en van 10u25 tot 12u05

Namiddag: van 13u35 tot 14u25 en van 14u40 tot 15u30

Op vrijdag van 13u35 tot 15u15


Activiteitenkalender en schoolvrije dagen

Al onze activiteiten staan opgelijst in een handige pdf, die je kunt afprinten: Activiteiten 2018 - 2019


Restaurant

Verse, evenwichtige warme maaltijden, tevens vegetarische menu.

Voor de kinderen die boterhammen eten is er soep voorzien mits betaling.


Onze prijzen*

Volledige warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert)

Voor de kleuters: € 2,95 + € 0,25 remgeld

Voor de 1e graad: € 3,70 + € 0,25 remgeld

Voor de 2e graad: € 3,90 + € 0,25 remgeld

Voor de 3e graad: € 4,25 + € 0,25 remgeld

Voor vervang- en moslimmaaltijden bedraagt de prijs 0,50 euro duurder

* alle boterhameters betalen ook remgeld

soep: € 0,90

melk: € 0,35

biologisch en ongesuikerde fruitsap: € 0,50


Zwemmen

Er is zwemonderricht voorzien voor alle klassen van de lagere afdeling en voor de 3de kleuterklas.


Turnkledij

T-shirt: € 8,00

groene short: € 7,00


Leerlingenvervoer

"Onder begeleiding veilig naar school en terug"

Gratis voor alle leerlingen die verder dan 4 km van de school wonen en niet dichter bij een andere school van het GO!.

Alle kleuters rijden gratis indien ze niet dichter bij een andere school van het GO! wonen.

Enkel rechthebbende leerlingen kunnen van ons busvervoer genieten.


Voor- en naschoolse opvang

Iedere dag kan uw kind terecht op school vanaf 7 uur in de voorschoolse opvang. Vanaf 8u s'morgens is er gratis ochtendtoezicht van een leerkracht.

Het avondtoezicht is gratis verzekerd op maandag- dinsdag- en donderdagavond tot 16u00.

Op woensdagmiddag kunnen de kinderen tevens in de opvang terecht tot 18u.

Op vrijdagnamiddag is er gratis toezicht tot 15u45.

Het ochtend en avondtoezicht vindt altijd plaats op de speelplaats van de kleuterafdeling.

Vanaf 7 u 's morgens kunnen alle kinderen van onze school terecht in de voorschoolse opvang. Na school worden de kinderen tegen 16u00 gratis naar de naschoolse opvang in het lagere gebracht en daar kunnen zij blijven tot 18 u. Op vrijdag is dit 15u45. Tarieven voor-en naschoolse opvang: 0,40 euro per aangevat kwartuur. Bij het te laat komen (na 18u vragen we een boete van 2 euro per aangevat kwartuur)

We drinken enkel water in de opvang!


Oudercontacten

Hierbij worden de leervorderingen van uw kind(eren) besproken alsook de socio-emotionele en psychomotorische ontwikkelingen, gedrag, werkhouding en attitudes.

Om het oudercontact vlot te laten verlopen geven we het rapport daags voordien mee.

U kan eveneens met de leerkrachten voor of na de schooluren een gesprek voeren. Neem gerust contact op met de leerkracht of directie bij vragen.


Oprijden schooldomein

Is niet toegelaten.

We verzoeken met drang de auto buiten het schooldomein te parkeren en zo te voet de school te betreden. Dit voor de veiligheid van onze kinderen


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Consultatiekabinet: Ten Hedestraat 1, 8790 Waregem

Tel : 056/ 60 28 17

1. Leren studeren

2. De onderwijsloopbaan

3. Psychisch en sociaal functioneren

4. Preventieve gezondheidszorg


In het CLB stelt men het belang van de leerling centraal

Meer info: zie schoolreglement


Pedagogische uitstappen

Ervaringsgericht Onderwijs: actueel, levensecht onderwijs creëren. Wat kan, gaan wij in de realiteit waarnemen. Deze waarnemingen buiten de klas, te voet, per bus of met de fiets, gebeuren steeds onder leiding van de klastitularis. Zien, horen, voelen, ruiken, zelf beleven vormen een stevige basis voor de verwerking in de klas.

Hiervoor vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage (maximumfactuur).


45 euro voor de kleuterklassen

85 euro lager onderwijs

Meer info: zie schoolreglement


BS DE DRIESPRONG - KAPEL TER RUSTESTRAAT 3 - 8540 DEERLIJK - TEL: 056/71 36 52

© BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 2016 - V.U. ISABELLE CHRISTIAENS - ONTWERP: KAFKA DESIGN