onze klassen

Onze klassen

Kleine klasgroepen, veel individuele aandacht.


Personeelsleden

Kleuterafdeling:

- Jessica Deweirdt

- Fien Callens

- Sarah Decouttere

- Laura Vergote

Kinderverzorgster: Demeulemeester Miranda en Ann Van Den Heede

Kleuterturnen en ondersteuning: Isabel Coussement

 

Lager Onderwijs:

- Delphine Delft

- Ruth Maes

- Jolien Segaert

- Céline Meerschman

- Barbara Thienpont

- Valérie Michels

- Ondersteuning: Saar Duyvejonck

- Zorgcoördinator: Martine Duhou

 

Bijzondere leermeesters:

- Rooms-Katholieke Godsdienst: Jan Rotsaert en Els Kesteloot

- Niet-confessionele Zedenleer: Fien Vergote

- Islamitische godsdienst: Latifa Kasmi


MVD-personeel:

- Shirani O. de Silva

- Marleen Demeyer

- Freddy Dheedene


Opvang-verantwoordelijke:

- Evelyne Salembier

- Shari Verkest


Directeur

Isabelle Christiaens


Administratief personeel:

Eveline Naessens

Onze klassen

Sport, cultuur, milieu, gezondheid, creativiteit, muziek... houdt ons bezig.Blogs van onze klassen

Er valt heel wat te beleven in de klas. Naast het lessenpakket is er ook heel wat aandacht voor sport, spel, beleving, uitstappen. We houden dan ook per graad een blog bij, zodat je mee de sfeer kan opsnuiven. Je vindt er heel wat fotomateriaal van de activiteiten en projecten.


Blog peuterklas

Blog 1ste kleuterklas

Blog 2de kleuterklas

Blog 3de kleuterklas

Blog 1ste leerjaar

Blog 2de leerjaar

Blog 3de leerjaar

Blog 4de leerjaar

Blog 5de leerjaar -> Wij werken verder via Classroom

Blog 6de leerjaar -> Wij werken verder via Classroom


Prettig schoolklimaat

Een kind moet zich veilig en geborgen voelen op school. Al was het een 2de thuis. Kleine en grote zorgen, we nemen ze allemaal serieus.

En we spelen kort op de bal. Dankzij ons alert en hecht leerkrachtenteam en alle andere medewerkers van de school slagen we hierin.


Oudercomité

Enkele keren per jaar zitten de vaste medewerkers van het oudercomité en een aantal leerkrachten samen met de directeur om te brainstormen over allerhande onderwerpen die de school aanbelangen.

Dat gaat over het werken aan een veilige schoolomgeving, het ondersteunen van feesten op school, de aankoop van materiaal, het organiseren van festiviteiten…

Iedereen kan onderwerpen aan de agenda toevoegen, zolang deze  het welzijn van de school en onze kinderen beogen (deze worden hetzij aan de directie of aan één van de vaste medewerkers doorgespeeld).

Ouders helpen ook ‘in the field’; een handje toesteken zowel ter voorbereiding als de dag zelf voor schoolactiviteiten zoals eetfestijn, schoolfeest, werkwinkels, kleuter-zwemmen,verfraaiing schooldomein,… (profiel losse medewerker).

Een prettige bijkomstigheid aan de meeste van onze activiteiten is de opbrengst die we rechtstreeks in de school investeren.

De sterkte van het oudercomité is de heel fijne samenwerking met de directeur en de leerkrachten, maar ook de vriendschappelijke sfeer en de voldoening dat we met onze steun bijdragen aan het comfort van onze kinderen op school.

Het verslag wordt steeds aan alle ouders bezorgd via mail.


Meer info over de actiteiten en de leden van het oudercomité vinden jullie onder de pagina: oudercomité.