ervaringsgericht

Ervaringsgericht

We zetten een meervoudige bril op om naar kinderen te kijken.


AGENDA

Al onze activiteiten staan opgelijst in een handige pdf, die u terugvindt op onze home-pagina.

Ervaringsgericht leren

Meervoudige intelligentie – theorie van Howard Gardner.

Wat is ervaringsgericht?

U herkent het wel: een kind dat niet stil kan zitten en wanneer het even kan naar de prullenbak loopt of voortdurend wiebelt op de stoel. Of juist een kind dat stil is, niet meteen kan antwoorden op een vraag en veel denktijd nodig heeft.

Vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie krijgt u meer zicht op de verschillen tussen leerlingen en hun individuele leerbehoeften. De psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van Meervoudige Intelligentie af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn.


Gardner definieert intelligentie als volgt: "Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken". Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen zijn talenten en/of intelligenties.


We zijn ervan overtuigd dat elk kind' knap' is. Door kinderen hun talenten te laten ontdekken en benoemen, helpen we hen om zicht te krijgen op zijn of haar vaardigheden en zorgen we ervoor dat hun zelfkennis en zelfvertrouwen versterkt wordt.


Familiebabbel

Iedere maandagmorgen zitten alle kinderen met hun juf in de klas samen op het tapijt in een gezellige familiesfeer, en praten over het leven. De kinderen kunnen er alles kwijt, met welke vragen of problemen ze worstelen, zaken die ze liever anders zien.


De groep beslist maandelijks of ze items hebben die ze willen veranderd zien op school en dit willen melden op de koffiekrans. Dit gaat over tal van inhoudelijke zaken van de school bvb: stilte in de eetzaal, de opkuis van de bladeren van de bomen, klusjes die moeten aangepakt worden….


Ze kiezen ook wie ze naar de theekrans afvaardigen. Dat is telkens iemand anders. De juf noteert voor de kleuters/1ste graad ( of met tekeningen, gemaakt door de leerlingen) in een schrift de belangrijkste onderwerpen die aan bod zullen komen op de theekrans, 2de en 3de graad schrijven dit zelf neer in hun "thee – krans " schrift. Dit schrift gaat telkens me naar de volgende klas (van K3 tot L6).


De theekrans

De directeur ontvangt een delegatie kinderen ( vertegenwoordigers van de kleuterklas- 6de leerjaar): De directie luistert en overlegt over de onderwerpen die in de familiebabbels aan bod kwamen. Het zesde leerjaar maakt het verslag en mailt dit door naar de directie. Soms wordt de bal teruggekaatst ( wat kunnen jullie daaraan doen?) Er zit steeds een leerkracht bij de theekrans om mee te helpen reflecteren op onderwerpen die kinderen aanhalen.


De groep beslist maandelijks of ze items hebben die ze willen veranderd zien op school en dit willen melden op de theekrans. Dit gaat over tal van inhoudelijke zaken van de school bvb: stilte in de eetzaal, de opkuis van de bladeren van de bomen, klusjes die moeten aangepakt worden,…. Ze kiezen ook wie ze naar de theekrans afvaardigen. Dat is telkens iemand anders.

De juf noteert voor de kleuters/1ste graad ( of met tekeningen, gemaakt door de leerlingen) in een schrift de belangrijkste onderwerpen die aan bod zullen komen op de theekrans, 2de en 3de graad schrijven dit zelf neer in hun "thee – krans " schrift. Dit schrift gaat telkens me naar de volgende klas (van K3 tot L6).

Het forum

Alle kinderen zitten samen in de speelzaal/speelplaats. Er volgt uitleg over de afspraken en de voorstellen die op de theekrans zijn gemaakt. Ook ouders zijn welkom op het forum!!!! Tijden het forum houden we ook een moment vrij om een aantal praktische zaken aan te kaarten: gemaakte uitstappen, vragen /opmerkingen van leerkrachten, de jarigen van de maand worden in de kijker gezet, er is een vrij podium.


Door al deze overlegmomenten en activiteiten, krijgen de kinderen echt de kans om zelf initiatieven te nemen op school en verantwoordelijkheid te dragen. Leerlingen krijgen inspraak over wat in en rond de school gebeurt.. Op die manier worden kinderen vlugger zelfstandig. We leren hen dit doen op een respectvolle, beleefde manier met aandacht voor de ander. Participatie betekent voor onze school een soort van minimaatschappij met parlement en democratie.